Popularność e-podpisu rośnie w szybkim tempie. Jednocześnie obserwuje się stopniowe rozszerzanie się zakresu możliwości jego zastosowania. Podpis elektroniczny jest używany