W marcu 2018 r. prokuratorzy otrzymali wytyczne: żądać surowych kar za przestępstwa gospodarcze. Miesiąc później MS ogłosiło program reform „Sprawiedliwość