W świetle danych statystycznych, z roku na rok poprawiają się warunki mieszkaniowe Polaków. Tempo pozytywnych zmian niestety dość mocno wahało