66 proc. badanych pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - wynika z badań CBM Indicator przeprowadzonych dla Polskiej Izby