Komisja Europejska 29 października 2021 r. wprowadziła zakaz stosowania w produktach kosmetycznych 23 substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub