Październik jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miesięcy dla inwestorów. W tym roku nie wystąpiły jednak istotne zagrożenia. Spada awersja do