Po dwóch miesiącach spekulacji i wymiany dokumentów, Xiaomi - spółka często nazywana chińskim Apple - stoi o krok od wejścia