Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, na posiedzeniu niejawnym 20 listopada 2019 r. rozpoznała protest wyborczy przeciw ważności