Warszawa, 28 czerwca 2021 r. – Jedną z konsekwencji pandemii COVID-19 było nałożenie na pracowników dodatkowych obowiązków lub zmiana ich