Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-V 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie