Spółki zobowiązane są przekazywać Ministrowi Finansów informacje na temat osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane