Według badań w czasie epidemii komunikacja z pracodawcami stała się najbardziej wiarygodnym źródłem informacji - twierdzi 63% respondentów.  Jednocześnie, decydując