InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej w minionym roku pozyskała środki na rozwój swoich projektów o łącznej wartości ponad 20