Przekazanie klientowi towaru, w sytuacji gdy jego sprzedaż jest głównym elementem dostawy, a towarzysząca temu usługa nie ma charakteru przeważającego,