Narodowy Bank Polski trzy razy do roku publikuje wyniki projekcji inflacji oraz produktu krajowego brutto, opracowanej przez swój Departament Analiz