Lipcowe spotkanie RPP sugeruje, że stopy procentowe w Polsce w kolejnych kwartałach powinny pozostać stabilne.  Wczorajsze spotkanie Rady Polityki Pieniężnej