W środę 11 sierpnia Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawił projekt rozporządzenia, mocą którego odznaką „Za Zasługi dla Sportu”

Klub sportowy zawierał z zawodnikami kontrakty, umowy zlecenia na zawodowe uprawianie sportu. Stał na stanowisku, że przychody osiągane z tego