Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie I-IX 2020 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 91