21 listopada 2019 r. wejdzie w życie umowa o wolnym handlu, zwarta ponad rok temu między Unią Europejską a Singapurem