W piątek 27 listopada 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła warunkowo, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proponowane