Blisko 2/3 Polaków jest zdania, że firma, w której pracują zapewnia im rozwój i jasną ścieżkę kariery, ale ponad 27%