W celu ustanowienia przepisów regulujących wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz działalności samorządu ratowników medycznych, jak i zasad ich odpowiedzialności zawodowej