W jednej ze spraw karnych o przestępstwo, sąd odwoławczy nie uwzględnił wniesionego przez prokuratora zaskarżenia i utrzymał w mocy wyrok