Rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym już pod koniec kwietnia został uchwalony przez Sejm. Nowela trafiła do Senatu RP