27 listopada 2020 r. Aktywność gospodarcza w Polsce wyraźnie wzrosła w III kwartale 2020 r., ale nowa blokada doprowadziła kraj

Rynki zdają się znajdować ukojenie w gwarancjach chińskich władz, że panują zarówno nad wirusem, jak i sytuacją na rynkach finansowych.