Od końca stycznia do końca kwietnia rentowność krajowych obligacji dziesięcioletnich wzrosła o ponad 50 pkt bazowych, co znalazło odzwierciedlenie w