Sejm uchwalił rządową nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu dostosowanie prawa