Rynek kontraktów FRA wycenia dwie podwyżki stóp przed wakacjami przyszłego roku. Kontrakty IRS wyceniają średni WIBOR w okresie pięciu lat

Awersja do ryzyka i siła dolara zdominowały handel na rynkach finansowych. Przy braku pozytywnych informacji kapitulacja z pozycji bierze górę,