W piątek 5 lutego 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie wyłącznej