Raport „Getting to Equal” przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród 22 tysięcy aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn w 34 krajach świata