Aż 54 proc. Polaków określa swoją satysfakcję z pracy na poziomie średnim, a prawie co piąty ocenia ją słabo –