W ostatnim tygodniu czerwca Sąd Najwyższy rozpoznał zagadnienie prawne kwestii: czy w sprawach o przestępstwo niealimentacji (art. 209 Kodeksu karnego),