31 marca 2019 r. upłynął termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za 2018 rok. Teraz organy zatwierdzające mają czas