W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę programu operacyjnego dla województwa opolskiego w Polsce, pozwalającą na realokację