Powołany do życia w 2007 roku system do przesyłania fiskusowi informacji nt. rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej został