Z czerwcowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI wyniosło 6350 tys. osób i

Jeszcze nigdy zarobki Polaków nie był tak wysokie. Gdyby wierzyć w dane GUS średnia pensja Polaka w grudniu 2018 wynosiła