Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt ustawy wprowadzającej nowy program wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego. Pomoc ma być skierowana do osób,