Dzisiejsza decyzja Banku Anglii o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie była zaskoczeniem dla obserwujących prognozy wzrostu gospodarczego. Konsensus