Przez cały rok na rynkach inwestycyjnych przeważały spadkowe scenariusze i obawy przed recesją, a mimo to w 2019 roku ogólnoświatowa hossa

W ostatnich miesiącach narracja rynku zmieniła się na rzecz stabilizacji gospodarczej w miarę, jak banki centralne zaczęły podejmować szeroko zakrojone

Wraz ze zbliżającym się okresem świąt nadszedł właściwy moment na to, by zatrzymać się i przeanalizować minione miesiące. Rok 2018 r.