Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza m.in. organy właściwe w sprawach ochrony danych osobowych, zasady współpracy w zakresie danych