13 października 2019 r. ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli baza,w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych