Inwestorzy zagraniczni napływają do Polski. Wartość transakcji zakupu nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2018 roku była najwyższa w historii rynku.Polska należy