Łódź, 17 marca 2022 – Mimo sytuacji pandemicznej i niskiej aktywności najemców w I poł. 2021 r., popyt na biura