Z dniem 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory formularzy podatkowych w zakresie podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku