Opóźnienia w płatnościach stanowią istotny problem dla europejskich przedsiębiorstw. W 2018 r. aż 6 na 10 firm z sektora MŚP