Rynek piwowarski w Polsce pozytywnie wpływa na rozwój lokalnych gospodarek i to nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także społecznym.