9 na 10 osób biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Linux Polska[1] przyznało, że firma, którą reprezentują, korzysta na co