Opóźnienia w płatnościach dotyczą większości przedsiębiorców. Kontrahenci ignorujący termin płatności widniejący na fakturze to codzienność, o której w 2018 roku

Opóźnienia w płatnościach stanowią istotny problem dla europejskich przedsiębiorstw. W 2018 r. aż 6 na 10 firm z sektora MŚP

Upomnienie mailem, przypomnienie o płatności smsem, w końcu pisemne wezwanie wysłane pocztą z groźbą egzekucji komorniczej. Coraz więcej Polaków nie