Małżeństwo zarejestrowało działalność gospodarczą, w ramach której wynajmowało krótkoterminowo należące do niech mieszkanie, stosując przy tym ryczałtową stawkę opodatkowania 8,5%.