Od 2019 r. w polskim systemie podatkowym obowiązywać mają nowe przepisy regulujące podatek dochodowy i obrót wirtualnymi walutami. W efekcie